შ.პ.ს. "ტრანსსისტემ"
საქართველო, თბილისი:
მის: ქ. თბილისი (0160), ვ. მცხეთის #7.
ტელ: +(995 32) 244885; 244886
Fax: +(995 32) 380086
E-mail: tbsoffice@transsystem.ge
შ.პ.ს. "ტრანსსისტემ"
საქართველო, ბათუმი:
მის: ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის #1
ტელ: +(888 222)2 39 90
Fax: +(888 222)2 39 90
E-mail: batoffice@transsystem.ge